Oferta - Roznoszenie ulotek Lublin
Dostarczymy także i Twoje materiały reklamowe
Szybko,
sprawnie
...i zawsze do celu!

Oferta

Profilem naszej działalności jest dystrybucja szeroko rozumianych materiałów reklamowych, a więc ulotek, gazetek, ofert itp. Zadanie to realizowane jest na kilka sposobów, w zależności od potrzeb, asortymentu czy planowanych efektów:

Nasza działalność nie ogranicza się jednak do samej dystrybucji. Istnieje możliwość świadczenia usługi kompleksowej, a więc takiej, która obejmuje również pomysł, koncepcję, projekt graficzny oraz wydruk. W tym zakresie ściśle współpracujemy z firmą LabSQL.pl